Zhineng Qigong – Xing Shen Zhuang – Sezione sei/ Section six – Dr Pang Ming