Zhineng Qigong: uguaglianza ed apertura – Master Gao Yuan

Traduzione: Maria Grazia Mauri